Rolnictwo ekologiczne

 Wraz ze zmianą trybu życia, powstawaniem chorób cywilizacyjnych czy spadkiem odporności coraz więcej osób szuka powrotu do naturalności. Jednym z elementów tych poszukiwań jest dbałość o zdrową, wolną od nienaturalnych substancji chemicznych żywność, żywność która powstaje w wyniku wprowadzania metod rolnictwa ekologicznego i odpowiedniego jej przetwórstwa.

 

Pojęcie ekologii kojarzy się bardziej z ochroną środowiska, aniżeli z badaniami nad współzależnościami organizmów żywych. Rolnictwo ekologiczne ma powiązania z obydwoma skojarzeniami słowa ekologia. Wykorzystuje ono osiągnięcia badaczy i doświadczenia rolników o współzależności roślin, zwierząt, bakterii i grzybów w tworzeniu bioróżnorodnego środowiska, w tym szczególnie gleby, co sprzyja zachowaniu w dobrym stanie środowiska.  
Powszechne skojarzenia ze słowem rolnictwo ekologiczne są zazwyczaj inne i wiążą się z zakazem używania chemicznych środków ochrony roślin i nawozów sztucznych. Tymczasem chodzi o coś więcej. Technologia rolnictwa ekologicznego zakłada zwiększanie wydajności dzięki zastosowaniu naturalnych środków, takich jak obornik, kompost, zmiany upraw, uprawy współrzędne i inne.
To jest podstawowa różnica w stosunku do tzw. rolnictwa konwencjonalnego: dbanie o bioróżnorodność gleby, dzięki której zapewniona będzie odpowiednia dostawa substancji odżywczych dla uprawianych roślin. Oczywiście rolnicy konwencjonalni również chcą osiągnąć jak najwyższe plony, jednak swoimi działaniami idą na skróty: stosują środki ochrony roślin, nawozy sztuczne, które zwiększają zbiory, jednak w dłuższym okresie sprawiają, że gleba ubożeje, co prowadzi do jeszcze większego użycia sztucznych substancji chemicznych. Uprawy ekologiczne mają odwrotny cel: wzbogacanie gleby, tak aby miała ona dość stabilną, wysoką zawartość substancji odżywczych i zapewniała plony nieznacznie tylko niższe niż w przypadku upraw konwencjonalnych.

Zasady ekorolnictwa


Aby to zapewnić, w rolnictwie ekologicznym używa się wielu reguł, biorąc pod uwagę lokalne warunki klimatyczne, glebowe czy wodne, ale też środowisko społeczne, co sprzyja zrównoważonemu rozwojowi. Wśród najważniejszych zasad wymienić należy:
1. zakaz stosowania środków ochrony roślin, zwalczających chwasty, grzyby czy owady,
2. wykorzystywanie naturalnych sposobów ochrony roślin uprawnych, w postaci stosowania płodozmianu, naturalnych konkurentów insektów itp.
3. dbanie o zachowanie bioróżnorodności upraw – stosowanie upraw na małych poletkach, upraw współrzędnych (dwóch roślin uprawnych wzajemnie się uzupełniających lub wzbogacających glebę), utrzymywanie drzew i krzewów, cieków wodnych, zapewniających miejsce życia dla zwierząt (głównie ptaków), będącym naturalnymi konkurentami owadów żywiących się roślinami uprawnymi,
4. wykorzystanie nawozów naturalnych wzbogacających glebę, w postaci obornika, kompostu,
5. dbanie o zachowanie żyzności gleby w postaci płodozmianu, wprowadzania roślin poprawiających jakość gleby, wapnowanie,
6. dbanie o zachowanie odpowiedniej struktury gleby (płytkie oranie, tak aby nie odwracać warstw), przy jednoczesnym głębokim spulchnianiu – istotne przy pracach z użyciem maszyn rolniczych,
7. zakaz używania antybiotyków i hormonów produkcji zwierzęcej
8. wykorzystanie paszy własnej produkcji lub o znanym pochodzeniu w hodowli zwierząt
9. hodowla oparte na systemie ściółkowym (ściółka w postaci słomy zmieszana z odchodami daje obornik)

Gwarancja wysokiej jakości produktów rolnych, które są efektem używania wyżej wymienionych zasad, jest kosztowna. Wydajność upraw ekologicznych jest nieznacznie niższa od konwencjonalnych, jednocześnie koszty prowadzenia gospodarstwa ekologicznego są wyższe. Sprawia to, że produkty ekologiczne są 2-3 razy droższe od innych. Kwestią dyskusyjną jest na ile te produkty są bogatsze w produkty pokarmowe, a zwłaszcza w witaminy i sole mineralne.
Wprowadzanie zasad rolnictwa ekologicznego sprzyja również zachowaniu tradycyjnego charakteru wsi , zwalcza bezrobocie na obszarach rolnych i poprawia warunki życia rolników (narażonych na wpływ chemikaliów w uprawach konwencjonalnych). Rolnictwo ekologiczne wymaga zróżnicowania upraw, co sprzyja powstawaniu atrakcyjnego krajobrazu wiejskiego, co jest przez wielu gospodarzy wykorzystywane przez zakładanie gospodarstw agroturystycznych.

Koncepcja rolnictwa ekologicznego wywodzi się z biodynamiki. Jej zasady zostały poddane krytyce i dostosowane do lokalnych wymogów. Dynamiczny rozwój ruchu przypadał w Europie Zachodniej na okres po II Wojnie Światowej, a więc w czasie dobrobytu i powszechnego dostępu do taniej żywności. Wielu ludzi zwracało wówczas uwagę na pogarszający się smak i jakość żywności produkowanej masowo i zaczęło poszukiwać alternatywnych, tradycyjnych rozwiązań.
Sprzedaży produktów ekologicznych sprzyjają systemy certyfikujące funkcjonujące w poszczególnych krajach, ale też regulowane przez Unię Europejską. Produkty posiadające jeden ze znaków certyfikacyjnych produkcji ekologicznej dają gwarancję wysokiej jakości naturalnego rolnictwa.

 

 

Porównaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Rolnictwo_ekologiczne

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixel